ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Στέλιος Λενταράκης | Χανιά Κρήτης

 

 

Το Τεχνικό Γραφείο Μελετών ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΝΤΑΡΑΚΗΣ προσφέρει υπηρεσίες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε διάφορες περιοχές των Χανίων και την Κρήτης. Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή έκβαση των έργων που αναλαμβάνουμε και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. 

Επιδιώκουμε συνεχή εξέλιξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων μας, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε κάθε νέα πρόκληση έργου.

 

Το γραφείο μας είναι σε θέση αν καλύψει ένα εύρος υπηρεσιών όπως:
 Έκδοση Εγκρίσεων & Αδειών Δόμησης
 Τακτοποίηση Αυθαιρέτων & Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4178/2013)
 Αποτύπωση Οικοπέδων - Γηπέδων & Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος
 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Αναπαλαιώσεις - Ενισχύσεις κτιρίων

 

 


Εξυπηρετούμε την πόλη των Χανίων και όπου αλλού μας ζητηθεί κατόπιν συνεννόησης στην Κρήτη.